IN Equity Slovakia
Za našou spoločnosťou stoja ľudia s bohatými skúsenosťami v oblasti zahraničných investičných spoločností. Sme regulovanou spoločnosťou podliehajúce dohľadu Národnej banky Slovenska. Našou kľúčovou zásadou je pravidelná komunikácia s klientom. Poskytujeme kompletný klientsky servis od založenia vkladového účtu až po posledný výber hotovosti z účtu. Staráme sa o Staráme sa o celkový vývoj portfólia, poskytujeme individuálne investičné pokyny podľa želania klienta a riešime ďalšie požiadavky. našich klientov súvisiacich s ich investíciami.
Naše portfólia

REPO
Zameranie na investičné nástroje naviazané
na atraktívne úrokové sadzby trhoch EÚ a Emerging Markets.
BALANC
Orientácia na globálne ETF/OPF v kombinácii s dlhopisovou zložkou, ktorej cieľom je uchovania majetku, zníženie rizika a volatility.
DIVIDEND
Zameranie na tituly vyplácajúce pravidelné dividendy v rámci akciových či dlhopisových titulov (i ETF).
GLOBAL EQUITY MARKET
Plošná stávka na hlavné motory globálnej ekonomiky a rozvíjajúce sa trhy + individuálna stávka
na potenciálny rastový sektor.
PROFIT SHARE
Plošná stávka na hlavné motory globálnej ekonomiky a rozvíjajúce sa trhy + individuálna stávka
na potenciálny rastový sektor.
HOSPODÁRSKY CYKLUS
Zameranie na nadchádzajúcu fázu ekonomického cyklu s cieľom participovať na raste v každej fáze vývoja ekonomiky.
Naši partneri
IN Equity Slovakia má tú česť spolupracovať s finančnými spoločnosťami, ktoré už uznávané a významné vo finančnom a investičnom sektore už mnoho rokov. Našimi produktovými partnermi sú Interactive Brokers, Franklin Templeton, Patria Finance a ČSOB, pričom s ktorými zdieľame spoločné hodnoty a snahu poskytovať našim klientom kvalitné produkty a najlepšie služby.Pomôžeme Vám