Naši ľudia

Ing. Ľuboš Áč
Predseda predstavenstva

Riadiť obchodníka s cennými papiermi? V čase, keď som úspešne ukončil svoje vysokoškolské štúdium v odbore FBI (financie, bankovníctvo, investovanie) na UMB v Banskej Bystrici, som ani len nesníval o tom, že sa raz postavím do čela takejto významnej finančnej inštitúcie a budem sa podieľať na plnení investičných cieľov našich klientov. Medzi týmito dvomi míľnikmi však bola dlhá cesta, v rámci ktorej som zbieral skúsenosti v londýnskych investičných bankách či luxemburských správcovských spoločnostiach.

Moje jazykové znalosti mi umožnili riešiť investičné potreby klientov z celého sveta a podielať sa tak na budovaní ich majetku. Pred návratom na Slovensko, som v rámci krátkej „českej“ anabázy spoznal skupinu ľudí, s ktorými som zdieľal rovnaké princípy v rámci pohľadu na život a business. A vďaka tomu už takmer 10 rokov fungujeme v spoločných projektoch, zameraných na zveľaďovanie majetku našich klientov.

Vždy som tvrdil, že je to o ľuďoch a ich mentálnom nastavení. S mojimi spolupracovníkmi sa stretávame v práci pravidelne a práve variabilita našich činností zabezpečuje, že každý deň prinesie niečo nové a obohatí nás o nové skúsenosti. Tie následne pretavíme do každodennej aktivity a výsledkom sú spokojní klienti. To je kolobeh, ktorý ma baví...

Bc. Karel Černín
Člen predstavenstva

Viac ako 25 rokov skúseností v oblasti medzinárodných finančných, technologických a telekomunikačných spoločností v kombinácii s celoživotnou túžbou vytvoriť niečo vlastné vyústili pred desiatimi rokmi do projektu, ktorého ďalším významným míľnikom je IN Equity. Mojou úlohou je spojiť ľudskosť, technológie, know-how a etiku s cieľom vybudovať významného a jedinečného hráča na kapitálovom trhu Českej a Slovenskej republiky.

Túto ambíciu môžem mať len vďaka kolegom, ktorých mám okolo seba. Stále tomu nemôžem uveriť, akým spôsobom sa naše životné cesty spojili. Je ale úžasné sledovať, keď sa na jednom mieste stretne toľko osobnostne rozličných a zároveň inteligentných ľudí a zapojí sa do projektov, ktoré majú zmysel. Mojou úlohou je v rámci nášho tímu udržiavať atmosféru a sem-tam odstrániť pomyselný kameň z cesty...

Nikdy sme neboli lídri trhu v počte klientov či objemom aktív. Čím ale chceme vyčnievať medzi konkurenciou je inovatívnosť a inteligencia poskytnutých služieb smerom ku klientom a ich poradcom. Každý deň sa teším na nové, inovatívne nápady od kolegov, ktoré nás posúvajú vpred...

Ing. Roman Havrlant
Vedúci pobočky CZ

Svoju pracovnú kariéru som začal v jednej z najväčších finančných skupín v Českej republike, kde som pracoval 19 rokov na rôznych pozíciách vrátane riadiacich funkcií v manažmente. Následne som sa na obdobie 5 rokov presunul do spoločnosti, ktorej hlavnou činnosťou bola správa zvereného nehnuteľného majetku.

Počas týchto rokov som zistil, že správne načúvanie potrieb klienta mi dodáva potrebnú silu a energiu spoluvytvárať fungujúci tím a s pokorou sa spolupodieľať na budovaní prostredia, v ktorom chcem stráviť ďalšiu časť svojho profesijného života. Túto definíciu presne napĺňa vízia IN Equity, ktorá ma za cieľ vybudovať inštitúciu poskytujúcu kvalitné služby svojim zákazníkom.

Petra Hutníková
Compliance Officer

Počas svojej kariéry v oblasti financií som prešla rôznymi funkciami. Od klientskeho poradcu, ktorý vybavuje bežné požiadavky svojich klientov až po manažérku spoločnosti, ktorá je zodpovedná za hladký priebeh fungovania jednotlivých oddelení. Každá z týchto pozícií ma naučila podstatné a pre podnikanie nevyhnutné veci. Napriek tomu, aj po dvadsiatich rokoch pôsobenia v investičnom biznise zisťujem, že neustále zmeny a s nimi súvisiace inovácie nás nútia pravidelne sa vzdelávať a napredovať tak v profesionálnom raste.

Sú to práve roky skúseností z administratívnych či legislatívnych procesov a komunikácie s regulátormi trhu, ktoré vyústili do mojej súčasnej pozície, kde dohliadam na činnosť obchodníka s cennými papiermi z legislatívneho hľadiska. Je pre mňa podstatná jedna vec a to tá, že celý proces fungovania jednotlivých segmentov IN Equity je v súlade so smernicami EÚ a národnou legislatívou S. Tomu podriaďujem všetky svoje pracovné aktivity, pretože som presvedčená, že len subjekt, ktorý spĺňa pravidlá stanovené regulačným orgánom, môže byť v tejto oblasti úspešný.

Mám veľké šťastie, že moji kolegovia zdieľajú rovnaké hodnoty a že spoločne môžeme vybudovať úspešnú spoločnosť...

Ing. Tomas V. Michalek
Investičný analytik

Veľkú časť môjho života sa venujem investičnému bankovníctvu a finančným trhom. Je to ako jazda na horskej dráhe, ale práve to ma na tom baví. Celý svoj pracovný život sa zaujímam o investovanie do akcií, o ekonomické analýzy a finančné trhy.

Skúsenosti som postupne zbieral v private equity firmách či veľkých bankových domoch v ČR a zahraničí. Riadil som dealingové oddelenie českého obchodníka a od roku 2010 sa venujem poradenstvu v oblasti investičného bankovníctva a podnikových financií. Som poradcom v oblasti štruktúrovania akcií či dlhopisov a marketingu predaja.

Ing. Marek Kuchař
Business analytik

Pracovať pre firmu zaoberajúcu sa cennými papiermi ako interný analytik bolo mojím cieľom od začiatku štúdia na vysokej škole. Na svet sa pozerám veľmi racionálne, všetko analyzujem z mnohých strán a vždy snažím sa odvodiť a nájsť najoptimálnejšie riešenie danej úlohy alebo situácie. Môj odbor, financie, je zároveň mojím koníčkom.

Počas štúdia na strednej a vysokej škole som väčšinu voľného času venoval problematike a analýze svetových finančných trhov a som rád, že môžem prispieť svojimi vedomosťami a zručnosťami k spoločným cieľom našej spoločnosti. Medzi moje vášne patrí šport, matematika a hudba. Medzi moje obľúbené aktivity patria dlhé behy a horské túry. Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou skvelého tímu úprimných ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a ciele.

Pomôžeme Vám