Naši ľudia

Ing. Ľuboš Áč
Predseda predstavenstva

Riadenie obchodníkov s cennými papiermi? V čase, keď som úspešne ukončil bakalárske štúdium FBI (Financie, bankovníctvo, investovanie) na UMB v Banskej Bystrici, ani vo sne ma nenapadlo, že raz budem budem stáť na čele takejto významnej finančnej inštitúcie a budem sa podieľať na plnení investičných cieľov našich klientov. Medzi týmito dvoma míľnikmi však bola dlhá cesta, počas ktorej som získaval skúsenosti v Londýne investičných bankách alebo luxemburských spoločnostiach zaoberajúcich sa správou aktív. Moje jazykové znalosti mi umožnili riešiť investičné potreby klientov z celého sveta, naučiť sa počúvať ich potreby a podieľať sa na budovaní ich bohatstva. Pred návratom na Slovensko som sa počas krátkej "českej" anabázy zoznámil s skupinou ľudí, s ktorými som zdieľal rovnaké princípy v pohľade na život a podnikanie. Slovo dalo slovo a už už takmer 10 rokov spolupracujeme na spoločných projektoch zameraných na budovanie bohatstva našich klientov. Vždy Vždy som zastával názor, že je to o ľuďoch a ich nastavení mysle. Pracujem so svojimi spolupracovníkmi pravidelne sa stretávame a práve rôznorodosť našich aktivít je zárukou toho, že každý deň prináša niečo nové a obohacuje naše skúsenosti. To potom prenášame do našich každodenných činností a výsledkom sú spokojní klienti. Tento Je to kolobeh, ktorý ma baví....

Bc. Karel Černín
Člen predstavenstva

Viac ako 25 rokov skúseností v oblasti medzinárodných finančných, technologických a v telekomunikačných spoločnostiach v kombinácii s celoživotnou túžbou vytvoriť niečo vlastné ...vyústil pred desiatimi rokmi do projektu, ktorého ďalším významným míľnikom je In Equity. Mojím cieľom je spojiť ľudskosť, technológie, know-how a etiku s cieľom vybudovať významného a jedinečného hráča na kapitálovom trhu Slovensku a Českej republike. Túto ambíciu môžem mať len vďaka kolegom, ktorých mám okolo seba. Stále tomu nerozumiem, aké cesty nás všetkých spojili, ale je úžasné, keď sa na jednom mieste stretne toľko rôznych, inteligentných a vášnivých ľudí zapojí do projektov, ktoré majú pre nás zmysel. Mojou úlohou je len udržiavať atmosféru a niekedy odstrániť kameň z cesty... Nikdy sme neboli najväčší na trhu ani najbohatší, ale to, čím chceme byť najinovatívnejší a jednoducho najinteligentnejší... To potom prináša radosť nám aj všetkým okolo nás. Teším sa na nové nápady od každého kedykoľvek.

Ing. Roman Havrlant
Vedúci pobočky CZ

Svoju pracovnú kariéru som začal v jednej z najväčších finančných skupín v Českej republike Českej republike, kde som pracoval 19 rokov na rôznych pozíciách vrátane riadiacich. Na obdobie 5 rokov som sa presťahoval do do spoločnosti, ktorej hlavnou činnosťou bola správa zvereného nehnuteľného majetku. Počas týchto rokov som som zistil, že správne počúvanie mi dodáva potrebnú pokojnú silu a energiu na spoluvytváranie svojho okolia a s pokorou podieľať sa s dobrými ľuďmi na budovaní prostredia, v ktorom chcem stráviť ďalšiu časť svojho života. môjho života.

Petra Hutníková
Compliance Officer

Počas svojej kariéry v oblasti financií som prešiel takmer všetkými profesiami. Od klientov poradcu, ktorý vybavuje bežné požiadavky investorov, až po manažéra spoločnosti, ktorý je zodpovedný za hladký priebeh niekoľkých oddelení. Každá z týchto pozícií ma naučila niektoré podstatné a pre podnikanie nevyhnutné veci, ale aj po dvadsiatich rokoch v investičnom odvetví zisťujem, že súčasná doba a neustále inovácie nás stále nútia vzdelávať sa a vytvárať nové veci, aby sme sa odlíšili od ostatných. Sú to práve roky skúseností z administratívy, legislatívnych procesov a komunikácie s regulátormi trhu vyústili do mojej súčasnej pozície, kde Dohľade nad činnosťou obchodníka z právneho hľadiska. Pre mňa je podstatné, že v konečnom dôsledku musí byť celý proces fungovanie jednotlivých segmentov tohto obchodného subjektu v súlade so smernicami EÚ a vnútroštátnymi zákonmi. Tomu podriaďujem všetky svoje pracovné činnosti, pretože som presvedčený, že len subjekt, ktorý je v súlade s všetky pravidlá stanovené regulačným orgánom, môže byť v tejto oblasti úspešný. Mám veľké šťastie, že moji kolegovia zdieľajú rovnaké hodnoty a že spoločne môžeme vybudovať úspešnú spoločnosť.

Ing. Tomas V. Michalek
Investičný analytik

Z 59 rokov môjho života sa 33 rokov venujem investičnému bankovníctvu a finančným trhom. Je to stále je to jazda. Celý svoj pracovný život sa zaujímam o investovanie do akcií, ekonomické analýzy a finančné trhy. Od roku 2010 sa venujem poradenstvu v oblasti investičného bankovníctva a podnikových financií. Som poradcom v oblasti štruktúrovania akcií, štruktúrovania dlhopisov a marketingu predaja.

Ing. Marek Kuchař
Business analytik

Pracovať pre firmu zaoberajúcu sa cennými papiermi ako interný analytik bolo mojím cieľom od od začiatku štúdia na vysokej škole. Na svet sa pozerám veľmi racionálne, všetko analyzujem z mnohých strán a vždy snažím sa odvodiť a nájsť najoptimálnejšie riešenie danej úlohy alebo situácie. Môj odbor, financie, je zároveň mojím koníčkom. Počas štúdia na strednej a vysokej škole som väčšinu voľného času venoval otázkam a analýze svetových finančných trhov a som rád, že môžem prispieť svojimi vedomosťami a zručnosťami k spoločnému spoločným cieľom našej spoločnosti. Medzi moje vášne patrí šport, matematika a hudba. Medzi moje obľúbené aktivity patria dlhé behy a horské túry. Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou skvelého tímu úprimných ľudí, ktorí zdieľajú moje hodnoty a ciele.

Pomôžeme Vám